Asigurari Covid-19

Partenerii nostri acordă despăgubiri, în baza documentelor justificative, în limita sumei maxime de 1.000 EUR pentru:

  • Cheltuieli medicale de urgenta suportate de Asigurat, datorate îmbolnăvirii in perioada asigurata cu noul coronavirus;
  • Cheltuieli suplimentare generate de repatrierea Asiguratului la o data ulterioara datei convenite prin contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si care se datoreaza in mod direct îmbolnăvirii Asiguratului in perioada asigurata cu noul coronavirus care cauzeaza boala infectioasa Covid 19 si care a necesitat spitalizarea/ carantina/ izolarea in teritoriul acoperit prin asigurare. Prezenta clauza aditionala valideaza si in urmatoarele cazuri:
  • in cazul calatoriilor care cuprind doar transportul turistului (aerian, feroviar,rutier, maritim, etc); in aceasta situatie rolul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice este preluat de biletul de calatorie si normele specifice fiecarui operator de transport;
  • in cazul in care se solicita cheltuieli suplimentare pentru repatrierea Asiguratului care a decedat ca urmare a îmbolnăvirii cu noul coronavirus care cauzeaza boala infectioasa Covid 19.

Sumele acordate cu titlu de despagubire in baza prezentei clauze aditionale acopera costuri efectiv suportate de Asigurat si dovedite cu documente justificative.
Limita maxima de 1.000 EUR prevazuta prin prezenta clauza nu opereaza distinct pentru fiecare dintre riscurile si cheltuielile prevazute ci asupra tuturor costurilor/cheltuielilor solicitate, cumulate.

Acoperirea oferită de prezenta Clauză adiţională validează pe Teritoriul acoperit prin Asigurare.

In plus fata de asigurarea COVID-19, puteti incheia:

Asigurarea medicala: valabila la destinatie, acopera riscurile medicale: cheltuielile medicale de urgenţă, consultaţii medicale ambulatorii, medicamente, analize de laborator recomandate a fi strict necesare, alte investigaţii recomandate a fi strict necesare, transport sanitar de urgenţă; transport medic numai dacă în localitate nu există medic şi/sau diagnosticul impune deplasarea acestuia; a doua consultaţie medicală care se justifică în raport cu Cazul asigurat doar în măsura în care îşi păstrează caracterul de urgenţă; spitalizare; asistenţa medicală oftalmologică in caz de accident, asistenţa medicală stomatologică- conform conditii din polita;
Asigurare Covid-19: valabila la destinatie, acopera riscurile legate de covid din conditii
Asigurare Storno: valabila din momentul incheierii politei, pana la plecare, acopera riscurile din conditii (deces produs în ultimele 15 zile premergătoare începerii derulării Pachetului; vătămarea corporală gravă, alte situatii prezentate in conditiile politei);
Asigurari ski: valabila pentru zilele in care se practica sporturi de iarna (spitalizare in caz de accident, indemnizatie in caz de deces, transport sanitar de urgenta, asistenta medicala, conform conditii polita)

Posibil sa iti mai placa...