Asigurari Covid-19

Partenerii nostri acordă despăgubiri, în baza documentelor justificative, în limita sumei maxime de 1.000 EUR pentru: Cheltuieli medicale de urgenta suportate de Asigurat, datorate îmbolnăvirii in perioada asigurata cu noul coronavirus; Cheltuieli suplimentare generate de repatrierea Asiguratului la o data ulterioara datei convenite prin contractul …

Ce reprezinta numarul de stele acordat unui hotel?

Clasificarea pe categorii de încadrare a întreprinderilor hoteliere reprezintă „o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii”6. Obiectivele adoptării unui sistem oficial de clasificare sunt următoarele: oferirea  posibilităţii diferenţierii  hotelurilor  pentru  aplicarea  unor  politici  individualizate; -din  obiectivul  anterior  …