Ce reprezinta numarul de stele acordat unui hotel?

Clasificarea pe categorii de încadrare a întreprinderilor hoteliere reprezintă „o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii”6. Obiectivele adoptării unui sistem oficial de clasificare sunt următoarele:

oferirea  posibilităţii diferenţierii  hotelurilor  pentru  aplicarea  unor  politici  individualizate;
-din  obiectivul  anterior  decurge  şi  obiectivul  referitor  la  oferirea  posibilităţii  de exercitare a unei presiuni fiscale sporite asupra produselor (hotelurilor) de lux;
-oferă posibilitatea reglementării sistemului de tarife;
-contribuie la orientarea direcţiei de modernizare a hotelurilor;
-înlesneşte comunicarea, încheierea contractelor şi urmărirea respectării prevederilor  acestora de către agenţiile organizatoare;
-asigură protecţia clientului;
-contribuie la informarea clientului.

Există  diferenţe  de  la  ţară  la  ţară  în  criteriile  de  clasificare  a  hotelurilor  datorită decalajului existent între nivelurile de dotare a hotelurilor ca şi între aşteptările clienţilor.  Diferenţele apar de la mărimea camerei, înălţimea acesteia, numărul de servicii asociate cazării  şi modului de dotare a camerei (mobilier, materialul lenjeriei, înălţimea faianţei în baie). Acest lucru conduce la îngreunarea activităţii de comparare a unităţilor hoteliere aflate pe teritorii diferite în ceea ce priveşte aprecierea nivelului de confort.

Criteriile de clasificare utilizate pentru încadrarea unităţilor cu activitate hotelieră pot fi împărţite în două categorii:

Suprafaţa şi echipamentele, incluzând, în principal:
– criterii cu privire la suprafeţe (ale camerelor, etc.);
– criterii privind echipamentele sanitare (inclusiv proporţia camerelor cu grup sanitar propriu, cu cadă şi cu duş);
– înzestrarea cu mobilier şi alte obiecte.

Criteriile calitative referitoare la calitatea echipamentelor, serviciile oferite şi calitatea  acestora. Serviciile minime oferite (cuprinse în tariful de cazare sau cu plată separată) pentru  fiecare categorie de încadrare în parte sunt următoarele:
– pentru categoria 5* – 15 servicii;
– pentru categoria 4* – 14 servicii;
– pentru categoria 3* – 13 servicii;
– pentru categoria 1* – 2* – 8 servicii (telefonice, vânzări de articole de strictă necesitate,  informaţii turistice, păstrarea obiectelor de valoare, prim ajutor în caz de urgenţă,  trezirea clienţilor, primirea şi transmiterea mesajelor şi a corespondenţei, informaţii  privind orarul mijloacelor de transport).
Calitatea serviciului se măsoară prin intermediul unor criterii indirecte:
– calitatea profesională a personalului;
– frecvenţa schimbării lenjeriei;
– condiţiile de servire a micului dejun;
– încadrarea cu personal.

De  regulă,  categoriile  de  încadrare  ale  sistemelor  de  clasificare  a  hotelurilor  sunt  cuprinse între 5* şi 1*.

Certificarea este astăzi utilizată pe larg în turismul internaţional întrucât conduce la creşterea credibilităţii şi încrederii în produsul turistic. Prin definiţie, certificarea reprezintă „o  procedură  prin  care  un  organism  calificat  şi  “de  terţă  parte”  – independent deci de producător/prestator dar şi de consumator – atestă în scris faptul că un produs, un serviciu, un proces  sau  o  persoană  este conform(ă)  cu anumite cerinţe  specificate,  menţionate  într-un referenţial  prestabilit”.  În  consecinţă,  orice  certificare  implică  evaluarea  conformităţii  şi existenţa unui referenţial acceptat de toţi cei implicaţi. Certificatul de clasificare a unităţilor hoteliere de pe teritoriul României este eliberat în prezent de actualul Minister al Dezvoltării  Regionale şi Turismului şi atestă tipul de unitate şi categoria de încadrare. Corespunzător licenţei obţinute, hotelul trebuie să pună la dispoziţie anumite servicii de primire a oaspeţilor,  servicii gratuite şi servicii cu plată. Cu toate că unităţile de alimentaţie din cadrul unităţilor cu  activitate  hotelieră  trebuie  să  asigure  o  calitate  corespunzătoare  categoriei  de  încadrare  a  unităţii respective, acestea primesc în mod distinct certificat de clasificare.

Clasificarea pe stele a unităţilor hoteliere din România – hoteluri, hoteluri-apartamente, moteluri – se face pe baza următoarelor categorii de criterii obligatorii: starea generală a  clădirii; organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente; instalaţii; suprafaţa minimă a camerelor  şi, respectiv, a camerei de baie; înălţimea minimă a camerelor, culoarelor și a casei scărilor; numărul maxim de paturi dintr-o cameră; echiparea sanitară; dotarea cu mobilier, lenjerie şi cu  alte obiecte; seif/posibilitate  de  păstrare  a valorilor; telefon/fax  la  recepţie;  încasarea  contravalorii serviciilor  şi  pe  bază  de  card;  spaţii de alimentaţie;  spaţii  și  dotări  pentru organizarea  de  întâlniri  de  afaceri,  congrese,  recepţii,  etc.;  servicii  de  agrement;  spaţiu  amenajat pentru calculatoare şi conexiuni cu acces la Internet; servicii minime oferite turiştilor;  criterii suplimentare de evaluare; alte criterii. De asemenea, dintre criteriile de clasificare face parte şi deţinerea de către directorul de hotel a brevetului de turism corespunzător.

Sursa:
Stănciulescu, D.A., Cristea, A.A., Acatrinei, M.C., Râjniță, M., 2002, Tehnologie hotelieră, Editura Gemma Print, București.

Posibil sa iti mai placa...